Daily Archives: 12.12.2017

Առաջադրանքներ (12.12.2017)

Զահրատ ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ ՄԸ Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար Երկու բան պէտք է Նախ ծառ մը — յետոյ զարդեր ծառին վրայ

Հրատարակված՝ Առաջադրանքներ (7-րդ դասարան), Առաջադրանքներ (8-րդ դասարան)-ում | Թողնել մեկնաբանություն