Daily Archives: 01.12.2016

Սիրո Երրորդ օրենք. «Քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չպիտի արտասանես»

«Քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չպիտիարտասանես, որովհետև Տերը արդար չի համարումնրան, ով իր անունը զուր տեղն է արտասանում» (Ելից 20:7): Սա է  «Սիրո օրենքները» հոդվածաշարի հաջորդ օրենքը, որ պետք է մեկնաբանենք:

Հրատարակված՝ Հոգևոր նյութեր-ում | Թողնել մեկնաբանություն